Skip tilgængelige kurser

Tilgængelige kurser

Kursus indhold

Godt i gang med OneNote

 • Gennemgang af brugerflanden, samt tilretninger
 • OneNote strukturen: notesbøger, sektioner og sider
 • Oprettelse af nye notesbøger
 • håndtering af filer

Grafik og indhold    

 • Noteobjekt beholdere - Skriv hvor du vil
 • Tekst og formatering
 • TabellerKopiere, flytte og indsætte ekstra plads
 • Billeder og skærmklip
 • tegninger, Figurer og håndskriftsgenkendelse
 • Video og lyd
 • Scanning
 • Sammenkæd noter til dokumenter eller websider

Integration til Office

 • Kopiere tekst ind og ud af OneNote
 • Integrér Office filer i OneNote
 • Print til OneNote fra andre Office-programmer
 • Integration med Outlook (e-mails, mødedetaljer og opgaver)

Organisering og søgning

 • Organisér dine noter med visuelle mærker
 • Find dine noter med effektive søgeværktøjer

Deling og samarbejde

 • Del dine noter med dine kollegaer
 • Hold styr på andre forfattere
 • Beskyt dele af dine notesbøger med adgangskoder

Indhold

 PowerPoint Introduktion

 • Tilpas programmet til dit brug
 • forskellige skærmvisninger
 • Best/Worst cases i brugen af PowerPoint

Opbygning af Præsentation

 • Oprettelse af PowerPoint præsentationer
 • Brug forskellige diaslayout
 • Anvendelse af tekst i punkteopstillinger
 • Opret sektioner
 • Hyperlinks til aktivering af eksterne filer/websites

Formateringer i Præsentationen

 • Tekst og afsnits formateringer
 • Formatering af punkttegn
 • Baggrundstypografier i PowerPoint
 • Formatering af tekstbokse
 • Anvendelse af Dias master

Grafiske elementer

 • Billeder "siger mere end 1000 ord"
 • Tegn og illustrerer selv med de indbyggede tegne muligheder
 • Diagrammer/grafer - med data fra Excel
 • Smart Art illustrationer
 • Formatering af grafiske elementer
 • Brug af hjælpe linjer

Præsentationen på papir

 • Skriv noter til præsentationen
 • Udskriv præsentationen
  • Med noter
  • Uddelingskopier med notat streger
 • Sidehoved og fod i præsentationen

Animation

 • Animation af diasovergang
 • Animation af Billeder
 • Animation af Smart Art
 • Animation af diagrammer
 • Animation af tekst - linje for linje

Excel logo

Kursus indhold

Intro til Excel 2013

 • Gennemgang af brugerfladen
 • Tilretning programmets brugerflade til dit brug

Regnearks opbygning

 • Indtastning, redigering og sletning af data i Excel
 • Slette, indsætte kolonner og rækker
 • Justering af rækker og kolonne
 • Indsæt kommentar bokse i cellerne
 • Navngive ark, indsætte og slette ark
 • Beskyt regneark mod utilsigtede ændringer

Formler og funktioner

 • Formel opbygning og redigering
 • Absolutte cellereferencer
 • Introduktion til indbyggede funktioner:
  Sum - Middel - Tæl- Tælv - Min - Maks - Hvis - Tæl.hvis - sum.hvis
 • Kopiering af formler og funktioner
 • Formler på tværs af ark

Navigation og markering i Excel

 • Navigerer rundt i regnearket
 • Navigerer mellem arkene
 • Markering af data

Formatering

 • Formatering af tal og Datoer
 • Skrift og celle formatering
 • Formatering af kanter og streger
 • Tabel formatering
 • Betinget formatering - Dynamisk formatering
 • Nulstil formater

Præsentation af data

 • Oprettelse af diagrammer
 • Formatering af diagrammer
 • Redigering af diagrammer
 • Indsæt Diagrammer i Word eller PowerPoint

Word IconPå dette kursus vil du lære, hvordan den grundlæggende navigation fungerer i word 365. Desuden vil du efter dette kursus kunne håndterer følgende funktioner i word 365:

Forløbet afsluttes med en test, så du kan se, om der er nogle af lektionerne, du skal gennemgå igen.

Rigtig god fornøjelse med kurset i word 365

 

Lære grundlæggende dansk gramatik og syntax.

8 lektioner i pris II samt opsamling pris I. Progression fra 2. år, hvor eleverne har haft pris I. Det nye er det internationale perspektiv samt serviceprodukter.

Eleverne skal kunne:

* redegøre for pris som en del af virksomhedens samlede marketingmix

* forklare specielle forhold for prisfastsættelse i såvel service- som eksport virksomheder

* analysere en virksomheds prisstrategi for såvel nye som eksisterende virksomheder

* diskutere sammenhængen mellem pris og målgruppevalg

 

1-2 lektion: emne: repetition pris fra 2. år.

Materialer:

Afsætning bog 1 - kapitel pris

køres som flipped classroom - video

opgave i slutningen af video

opgave 13.9 og 13.10 Systime

 

Lektion 3-4 Emne: Pris/kvalitetsstrategi

 

Materialer: digital test lektion 1-2

Afsætning Bog 2 - 13.1 pris kvalitetsstrategi

Artikel Berlingske Business Detailhandel januar 2015.

http://www.business.dk/detailhandel/coop-satser-milliarder-paa-oekologi

Steve Jobs - pricing Ipad https://www.youtube.com/watch?v=GusgB3qYKsk

Lektion 5-6 Emne: Pris - internationalt perspektiv.

Afsætning bog 2. 13.2 Priseskalering, 13.3 Valutaforhold

 

Lektion 7-8 Emne: Prisfastsættelse på serviceprodukter, bundling samt opsamling

Materialer:

Afsætningsbog 2 13.4 og 13.5.

Sudokoark om pris - egen tilvirkning 

Course summary - 

 • Kompetencer, læringplanens mål og progression
 • Arbejdsformer